Wybór medium transmisyjnego

U podstaw każdego systemu monitoringu, alarmowego czy o dowolnej innej funkcjonalności leży często niedoceniane zagadnienie, jakim jest medium transmisyjne. Nie będziemy jednak się rozwodzić szczegółowo nad parametrami poszczególnych rodzajów okablowania, czy technologiami sieciowymi – pozostawimy kwestie techniczne specjalistom, sami natomiast omówimy problem doboru rodzaju medium w zależności od cech budynku, czy lokalu, w którym będziemy instalowali system dozorowy.

  • Jeśli instalacja ma zostać przeprowadzona w budynku lub pomieszczeniu w stanie surowym, to mamy przed sobą najprostszy scenariusz. Możemy bowiem wykonać w zasadzie dowolny typ instalacji, jednak z praktycznego punktu widzenia warto skupić się na instalacji przewodowej. Oczywiście wszelkie prace powinny zostać poprzedzone gruntowną analizą funkcjonalności systemu alarmowego oraz rozmieszczeniem kluczowych urządzeń wchodzących w jego skład, takich jak centrala sterująca (lub rejestrator sygnału wideo), przebieg linii zasilających, wysokość i kierunek zamocowania kamer wideo, stopień ukrycia czujników itp. Jeśli mamy już komplet informacji, możemy przejść do etapu planowania przebiegu okablowania. Najważniejszą kwestią jest możliwość ukrycia poszczególnych przewodów, czy to pod tynkiem, czy pod panelami, sufitami podwieszanymi, płytkami ściennymi lub podłogowymi, w belkach konstrukcyjnych itp., należy więc maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości zamaskowania okablowania. Z drugiej strony warto wziąć pod uwagę fakt, że późniejsza modyfikacja tak położonego okablowania będzie bardzo trudna i praktycznie zawsze będzie wiązała się z koniecznością mniejszych lub większych prac remontowo-budowlanych – a więc warto położyć szczególny nacisk na poprowadzenie przewodów do każdego z pomieszczeń oraz zaprojektowanie łatwo dostępnych miejsc krzyżowania się poszczególnych linii (np. w postaci skrzynek instalacyjnych lub puszek naściennych), tak, aby w przyszłości dostęp do złącz był ułatwiony. Dodatkową kwestią jest nadmiar przewodów – jednostkowy koszt segmentu okablowania w porównaniu z całością instalacji alarmowej jest znikomy, warto więc korzystając z okazji opasać przewodami wszystkie potencjalne miejsca, w których może zajść potrzeba umieszczenia kolejnych urządzeń, celem rozbudowy funkcjonalności systemu w bliżej nieokreślonej przyszłości.
  • W budynku lub pomieszczeniu już oddanym do eksploatacji instalacja nowego systemu alarmowego może stanowić poważny problem. Należy tutaj rozważyć możliwość wykorzystania wszelkiego rodzaju akcesoriów maskujących, takich jak rynienki dedykowane na potrzeby okablowania, skrzynki naścienne, sufity podwieszane, wykładzina podłogowa itp. W sytuacjach, w których niemożliwe jest położenie okablowania bez znacznej ingerencji w estetykę pomieszczeń, jedyną możliwością może okazać się instalacja bezprzewodowa, opisana w kolejnym punkcie.
  • Jeśli przepisy prawne lub inne względy uniemożliwiają ingerencję w strukturę budynku lub pomieszczenia, np. z uwagi na zabytkowy charakter nieruchomości lub po prostu chęć zachowania obecnego stanu rzeczy, z pomocą może przyjść bezprzewodowe medium transmisyjne. O zasadach tworzenia sieci bezprzewodowej na potrzeby systemów alarmowych oraz monitoringu możecie przeczytać w innym opublikowanym przez nas poradniku, skupimy się więc na pobieżnym scharakteryzowaniu zagadnienia. Kluczowym elementem jest znajomość rozmieszczenia poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu oraz obsługiwany przez nie standard komunikacji bezprzewodowej, np. 802.11g. Dla zapewnienia wydajnej i bezproblemowej transmisji danych między urządzeniami należy zadbać o to, by na torze transmisyjnym nie występowały żadne przeszkody stałe (drzwi, szafy, fotele, okna, ścianki działowe itp.), tak więc najsensowniejsze wydaje się umieszczenie anten urządzeń w jak najwyższych punktach pomieszczeń.  Warto rozważyć również wykorzystanie anten kierunkowych  zamiast typowo stosowanych dookólnych, co pozwoli na uzyskanie znacznie większego stopnia odporności na zakłócenia pochodzące z zewnątrz. W sytuacjach, gdy nie udaje się uzyskać bezproblemowej komunikacji między dwoma urządzeniami z uwagi np. na ich wzajemną odległość lub obecność stałych przeszkód, należy rozważyć umieszczenie wzmacniacza sygnału pomiędzy tymi urządzeniami – koszt takiego elementu jest niewysoki, a jego wpływ na sprawne funkcjonowanie systemu trudny do przecenienia.

Podsumowując zagadnienia poruszone w niniejszym poradniku można stwierdzić, że podobnie jak w większości innych sytuacji, poprawnie przeprowadzony i przemyślany projekt na wczesnym etapie instalowania systemu monitorującego lub alarmowego pozwala uniknąć wielu potencjalnych problemów podczas eksploatacji systemu w przyszłości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Systemy alarmowe, Systemy CCTV. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *