Rodzaje zasilania kamer CCTV IP

Do poprawnego funkcjonowania cyfrowego systemu monitoringu CCTV IP, jak również klasycznego systemu analogowego, niezbędne jest zapewnienie zasilania kamer wchodzących w skład systemu. Podczas projektu systemu monitoringu należy wziąć pod uwagę wykorzystaną metodę zasilania, a następnie dokonać odpowiednich modyfikacji projektu tak, aby okablowanie energetyczne było niedostępne z zewnątrz dla potencjalnego napastnika. Powszechnie stosowane metody zasilania urządzeń to linia napięcia stałego o wartości 12V, linia prądu zmiennego 230V, 24V lub też zasilanie kablem współosiowym. Ich pobieżne omówienie będzie stanowiło dalszą część niniejszego artykułu:

  • Zasilanie napięciem stałym o wartości 12V najczęściej stosowane jest w systemach monitoringu stacjonarnego lub przy wykorzystaniu urządzeń zasilanych z akumulatorów. Poważną wadą tego typu rozwiązań jest konieczność zastosowania przewodów zasilających o dużym przekroju poprzecznym, z uwagi na straty rezystancji, jak również konieczność połączenia masy urządzeń rejestrujących sygnał wideo z biegunem ujemnym (minusem) źródła zasilania. Jest to tak zwane połączenie galwaniczne i niestety w wielu wypadkach może powodować trudne do usunięcia zakłócenia rejestrowanego obrazu, związane z występowaniem pętli prądowych.
  • Zasilanie napięciem zmiennym o wartości 230V lub 24V. Rozwiązanie zasilania oparte na prądzie o przebiegu zmiennym pociąga za sobą bardzo korzystną cechę związaną z możliwością dostrojenia częstotliwości sieci zasilającej z  kamerą wizyjną w niektórych trybach pracy, dzięki czemu możliwa będzie rezygnacja z urządzeń komutujących i wzmacniających sygnał. Takie rozwiązanie w efekcie obniża koszty całkowitej instalacji systemu monitorującego, jak również ma zauważalny wpływ na jakość rejestrowanego obrazu z uwagi na znacznie niższy stopień występowania zakłóceń spowodowany separacją galwaniczną obwodów zasilającego i roboczego – wizyjnego. Kolejnym istotnym elementem jest większa tolerancja urządzeń na chwilowe spadki napięcia w sieci, co przy urządzeniach pracujących przy napięciu stałym 12V niejednokrotnie powoduje ich zwyczajne wyłączenie i konieczność powtórnego, ręcznego uruchomienia po zweryfikowaniu parametrów linii zasilającej. Urządzenia zasilane prądem zmiennym o napięciu 24V stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa personelu technicznego (np. montaż w trudnych warunkach, przy ograniczonej widoczności lub w trudnodostępnych miejscach, grożących wystąpieniem porażenia) lub przy pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wiatr, obfite opady deszczu lub śniegu), mogących wywoływać przepięcia.
  • Zasilanie przewodem współosiowym – jedno z najnowszych rozwiązań problemu zasilania, którego najistotniejszą cechą jest zunifikowanie okablowania transmisji sygnału wideo, linii sygnałów sterujących oraz linii zasilającej w jeden przewód, z reguły o stosunkowo niewielkiej średnicy. Zaletą tego typu zasilania jest brak dodatkowych przewodów i co się z tym wiąże, brak konieczności dodatkowego projektu prowadzenia okablowania zasilającego, bowiem energia zasilająca urządzenie pobierana jest bezpośrednio ze stacji centralnej, do istotnych wad natomiast zaliczyć należy wysoki chwili pisania niniejszego artykułu koszt jednostkowy tak zasilanych urządzeń oraz problemy energetyczne przy zastosowaniu większej liczby kamer zasilanych współosiowo (obciążenie instalacji elektrycznej budynku w miejscu umieszczenia centralnej stacji zasilającej) oraz problematyczne sterowanie tak powiększoną liczbą urządzeń. Mimo tych wad zasilanie przewodem współosiowym jest rozwiązaniem, które najprawdopodobniej w niedługim czasie wyprze z rynku wszystkie pozostałe systemy zasilania.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kamery przemysłowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *