Rodzaje alarmów w systemach monitoringu

alarmW systemach monitorujących i alarmowych spotyka się sześć głównych typów alarmów. Poniższy artykuł zawiera ogólną charakterystykę każdego z nich.

  • Alarm techniczny – rodzaj alarmu ściśle powiązanego z przekroczeniem dozwolonego zakresu parametrów pracy monitorowanego urządzenia, systemu technologicznego, linii przesyłowej itp. Przykłady alarmów technicznych to reakcja na wyciek paliwa z rurociągu, przekroczenie ciśnienia roboczego w kolektorze parowym, przekroczenie dozwolonej siły nacisku dla prasy hydraulicznej itp.
  • Alarm sabotażowy – alarm inicjowany poprzez naruszenie fizycznego zabezpieczenia tzw. stykiem antysabotażowym. Alarm tego typu może zostać wywołany np. przez nieautoryzowane otwarcie drzwi do komory roboczej urządzenia, otwarcie obudowy, zanik zasilania urządzenia, nieautoryzowany dostęp do pulpitu sterowniczego itp. Częstym zastosowaniem alarmów typu sabotażowego jest tzw. „podwójny monitoring” polegający na kontrolowaniu funkcjonowania głównego systemu monitorującego. W tym przypadku sygnał alarmowy zostanie wywołany poprzez jakiekolwiek zakłócenie pracy systemu monitoringu, np. zanik czujnika, awaria zasilania systemu, nieplanowane wyłączenie systemu, pojawienie się w systemie sygnału przekraczającego zakres dozwolonych parametrów pracy.
  • Alarm pomocniczy lub alarm ręczny – rodzaj alarmu inicjowany ręcznie przez operatora, bez udziału systemów automatycznych. Alarmem tego typu może być przykładowo wezwanie pomocy medycznej lub służb ochrony, za jego uruchomienie jest zazwyczaj odpowiedzialny operator systemu lub pracownicy znajdujący się na obszarze monitorowanym. Wywołanie alarmu odbywa się z reguły odpowiednio oznakowanym przyciskiem, dźwignią, bądź pilotem.
  • Alarm napadowy – odmiana alarmu ręcznego, której cechą charakterystyczną jest ukryty sposób wywołania alarmu, w przeciwieństwie do jawnie widocznego w systemie ręcznym. Alarm napadowy stosowany jest w miejscach szczególnie zagrożonych działalnością przestępczą, np. w bankach, kantorach wymiany walut, kasach itp., jego typowa postać przybiera formę przycisku alarmowego ukrytego pod blatem biurka lub na podłodze. Specyficzną odmianą alarmu typu napadowego jest tzw. kod przymusu, powszechnie stosowany w miejscach wykorzystujących kody cyfrowe wprowadzane ręcznie, np. w sejfach bankowych. Kod przymusu jest to zdefiniowany uprzednio ciąg znaków, różny od kodu otwierającego sejf, po wprowadzeniu którego następuje uruchomienie alarmu w sposób niejawny dla napastnika.
  • Alarm pożarowy – specjalizowany rodzaj alarmu o konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem wykrywania szeroko pojętego zagrożenia pożarowego. Oprócz oczywistego zastosowania do wykrywania obecności otwartego ognia, nowoczesne systemy przeciwpożarowe dysponują szerokim wachlarzem dodatkowych funkcjonalności, takich jak np. wykrywanie obecności dymu, monitorowanie temperatury w pomieszczeniu, monitorowanie składu powietrza (np. stężenia niebezpiecznych gazów – metanu, dwutlenku i tlenku węgla, oparów paliwa). Niektóre rozwiązania potrafią dodatkowo sygnalizować objawy niesprawności w instalacji gaśniczej – brak wody, uszkodzenie przewodów itp.
  • Alarm włamaniowy – szeroka rodzina alarmów wyspecjalizowanych w ostrzeganiu przed nieautoryzowanym wtargnięciem na monitorowany obszar. Dysponują szeroką gamą funkcji, która ciągle jest przez producentów poszerzana – alarmy włamaniowe są bowiem najczęściej poszukiwanym na rynku rozwiązaniem zabezpieczającym. W skład podstawowych funkcjonalności systemów przeciwwłamaniowych wchodzą: czujniki ruchu, czujniki otwarcia drzwi/okien, czujniki stanu szyb (wibracyjne), laserowe linie dozorowe, czujniki akustyczne (reagujące na dźwięk), czujniki przechyłowe (popularne w systemach zabezpieczeń samochodów).

Powyższe zestawienie obejmuje wszystkie typy systemów alarmowych spotykanych na rynku. Niektórzy z producentów oferują rozwiązania dysponujące funkcjami z dwóch lub więcej opisanych typów, takie systemy noszą nazwę alarmów hybrydowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Systemy alarmowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *