Projekt monitoringu szkoły

W niniejszym artykule przedstawiony zostanie opis poprawnie zaprojektowanego systemu monitoringu dla szkoły. Na pierwszy rzut oka zagadnienie monitoringu szkolnego może wydawać się banalnie proste w realizacji, jednak po dokładniejszym rozważeniu wszystkich istotnych aspektów niewątpliwie okaże się, że stopień trudności takiego zadania jest znacznie wyższy, niż się powszechnie wydaje.

Szkoła to dosyć specyficzne miejsce, stawiające przez systemem monitoringu nieco inaczej określone wymagania. Przedstawimy więc na początek ogólny zarys sytuacji, w jakiej będzie funkcjonować poprawnie zaprojektowany system monitoringu CCTV:

  • Z uwagi na rozległość powierzchniową budynku, liczbę pomieszczeń, długość korytarzy oraz przede wszystkim na liczbę osób przebywających jednocześnie na monitorowanym obszarze należy zrezygnować z funkcji identyfikacji twarzy przez każde instalowane urządzenie. Zadanie identyfikacji osób zostanie nałożone na kamery dedykowane do tego celu, umieszczone w punktach o znaczeniu „strategicznym” dla tych potrzeb, szczegółowo zajmiemy się tym w dalszej części artykułu.
  • Codzienne funkcjonowanie szkoły pociąga za sobą możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które jednak łatwo jest uprzednio zdefiniować, zaś ich liczba jest stosunkowo niewielka. Do tego typu sytuacji, które należy wykrywać poprzez system monitoringu, należą np.: wszelkiego rodzaju zachowania o podłożu chuligańskim, czyli bójki, przepychanki, wymuszenia pieniędzy na uczniach, akty celowego wandalizmu, palenie papierosów i tym podobne sytuacje. Drugim typowym zdarzeniem wymagającym skutecznego uwiecznienia na nagraniu wideo, są drobne kradzieże, zarówno kieszonkowe wśród osób przebywających na monitorowanym obszarze, jak również w miejscach odosobnionych, czyli przykładowo szatniach. Trzecim zdarzeniem, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest obecność osób z zewnątrz – może to bowiem oznaczać próby rozprowadzania na terenie szkoły substancji odurzających lub wszelkiego rodzaju inne działania niepożądane.
  • Należy przeanalizować mapę korytarzy budynku oraz liczbę pomieszczeń (klas), a następnie przygotować projekt rozmieszczenia kamer systemu monitoringu. W tym celu należy mieć na uwadze następujące parametry:

o        Kamery na korytarzach powinny być umieszczone jak najwyżej, najlepiej pod sufitem, uniknie się dzięki temu niebezpieczeństwa zasłonięcia obiektywu. Obszar monitorowany przez każde z urządzeń powinien częściowo pokrywać się z obszarem pracy innej z kamer – najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest najprostszy z możliwych sposób, czyli ustawienie każdej kamery tak, by na rejestrowanym przez nią obrazie widać było inną kamerę monitorującą ten sam korytarz lub pomieszczenie. Takie rozplanowanie umożliwi skuteczne rejestrowanie obrazu nawet w sytuacji celowego lub przypadkowego uszkodzenia jednej z kamer lub jej zasłonięcia.

o        Kamery w miejscach takich, jak szatnie lub toalety należy umieścić w miejscach, w których jednocześnie możliwe będzie monitorowanie pomieszczenia, z drugiej strony zapewnienie odpowiedniego poziomu intymności osobom korzystającym z tych pomieszczeń. Niedopuszczalnym posunięciem jest przykładowo monitorowanie wnętrza każdej z kabin toaletowych, jednak wskazane jest umieszczenie kamery tak, aby obejmowała swym zasięgiem drzwi wejściowe do kabin – umożliwi to np. wykrycie palenia papierosów w kabinie toaletowej.

o        Trzecim miejscem, w którym należy rozmieścić kamery rejestrujące obraz są wejścia do budynku szkoły. W tych miejscach odbywać się będzie proces monitorowania osób wchodzących do szkoły oraz opuszczających budynek, jak również procedura identyfikacji twarzy.

o        Ostatnim elementem systemu monitoringu są tereny wokół szkoły – boiska, place itp. Tutaj realizacja identyfikacji osób jest praktycznie niemożliwa, z uwagi na rozległość terenu oraz liczbę osób przebywających w obserwowanym obszarze, więc system monitoringu będzie tutaj pełnił rolę prewencyjno-poglądową.

Po rozważeniu aspektów teoretycznych pora zająć się dobraniem wyposażenia systemu monitoringu. Wybór kamer jest sprawą dosyć prostą – na potrzeby monitorowania korytarzy oraz pomieszczeń wystarczą kamery pracujące w rozdzielczości PAL, kolorowe lub czarno-białe. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwy dobór obudowy każdej z kamer – w tym zastosowaniu najlepiej sprawdzą się kopułkowe obudowy wandaloodporne. W kwestii kamer monitorujących wejścia do budynku szkoły wybór również jest prosty – powinny być to kamery o długiej ogniskowej, ustawione prostopadle do płaszczyzny drzwi, na wysokości około 1.50-1.80m. Takie ustawienie kamery umożliwi łatwe i skuteczne identyfikowanie osób wchodzących na teren szkoły. Ostatnim elementem systemu monitoringu szkolnego są kamery obserwujące wspomniane wyżej tereny wokół budynku szkoły – do tego celu najlepiej zastosować kamery kolorowe, szerokokątne (o krótkiej ogniskowej), umieszczone w okolicy dachu budynku.

Tak zaprojektowany i wdrożony system monitoringu w szkole najprawdopodobniej zapewni skuteczną i wydajną obserwację terenów szkolnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty monitoringu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *