Oprogramowanie dla systemów CCTV IP

Najlepszy sprzęt wykorzystany do budowy cyfrowego systemu monitoringu CCTV i poprawnie nawet  zainstalowany będzie bezużyteczny bez odpowiedniego oprogramowania rejestrującego sygnał wideo. Na rynku istnieje wiele różnych rozwiązań programowych dla tego zadania, w niniejszym artykule omówionych zostanie kilka z nich. Rzecz jasna dokonany wybór jest sprawą całkowicie subiektywną, jednak autorowi przyświecał cel w postaci przedstawienia aplikacji interesujących z użytkowego punktu widzenia, zarówno prostych, przeznaczonych do nieskomplikowanych zastosowań, jak również rozwiązań typowo profesjonalnych.

Ferro CCTV jest stosunkowo prostą i niezbyt kosztowną aplikacją dedykowaną do potrzeb monitoringu wideo. Obsługuje w zależności od wybranej wersji od 2 do 9 niezależnych kamer wideo i przy niskiej cenie (w dniu pisania tych słów cena za wersję obsługującą dwie kamery wideo to 99 zł, za pięć to 199 zł, za 9 kamer 299 zł) oferuje całkiem pokaźne możliwości. Do jego najważniejszych cech zaliczyć można:

 • Możliwość instalacji na dowolnym komputerze stacjonarnym oraz laptopie używającym systemu Microsoft Windows.
 • Możliwość niezależnego zapisu sygnałów pochodzących z maksymalnie 9 źródeł zewnętrznych, przy wykorzystaniu standardu MPEG-4 – co powoduje brak konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi kompresujących obraz w formatach np. H.264, MPEG-2 itp.
 • Obsługa funkcji detekcji ruchu i dźwięku, czyli możliwość reagowania na zaistniałe zdarzenia w monitorowanym obszarze, zamiast zapisu ciągłego.
 • Możliwość pracy w tle, w sposób niewidoczny dla użytkowników komputera.
 • Obsługa wielu standardów urządzeń, np. kamery USB, kamery sieciowe LAN, kamery bezprzewodowe Wi-Fi, karty telewizyjne (np. oparte o popularny układ BT878), karty DVR itp.
 • Obsługa trybu migawek (tzw. stop-klatka).
 • Wbudowany odtwarzacz synchroniczny, czyli możliwość jednoczesnego podglądu nagrania ze wszystkich kamer.
 • Tryb znacznika obrazu oraz komentarza użytkownika umieszczanego na nagraniu.

Active WebCam to drugie sprawdzone rozwiązanie przeznaczone do prostych zastosowań. W odróżnieniu od Ferro CCTV program ten nie ma ograniczenia w liczbie obsługiwanych kamer, a jego cechy użytkowe pozwalają postawić go w kręgu potencjalnych kandydatów na aplikację rejestrującą sygnał wideo w projektowanym systemie cyfrowego monitoringu CCTV. Najciekawsze cechy programu Active WebCam to:

 • Teoretycznie nieograniczona liczba sygnałów wideo pochodząca z różnego rodzaju urządzeń zewnętrznych, od kamer USB, poprzez kamery przewodowe, bezprzewodowe, analogowe magnetowidy, cyfrowe odtwarzacze DVD itp.
 • Tryb detekcji ruchu.
 • Możliwość przesyłania wynikowego sygnału wideo przez sieć dzięki funkcji strumieniowego serwera wideo, serwera http lub FTP umożliwiających np. zdalny wgląd w nagranie użytkownikowi znajdującemu się fizycznie w znacznej odległości od komputera rejestrującego.
 • Obsługa szyfrowania przesyłanego sygnału wideo.
 • Funkcja powiadamiania SMS-em lub e-mailem w razie wykrycia zdarzenia (powiązane z funkcją wykrywania ruchu).
 • Rozbudowany menedżer zadań pozwalający na uruchamianie bądź wyłączanie nagrywania o określonej godzinie, oraz szereg innych funkcji.
 • Ochrona hasłem oraz tryb pracy ukrytej, niewidocznej dla innych użytkowników komputera.
 • Możliwość pracy jako usługa systemu Windows, czyli automatyczne rozpoczęcie nagrywania po uruchomieniu komputera, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań ze strony użytkownika.

GeoVision to oprogramowanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych, charakteryzujące się wysokim stopniem zoptymalizowania dla potrzeb systemu monitoringu IP, mnogością funkcji, ale również i wysoką ceną w porównaniu do aplikacji prezentowanych we wcześniejszej części niniejszego artykułu. Podstawowe cechy charakteryzujące oprogramowanie GeoVision, w omawianej tutaj wersji 8.32 są następujące:

 • Obsługa szerokiej gamy urządzeń różnych producentów, ze szczególnym uwzględnieniem kamer IP firm ACTi i IQinvision.
 • Funkcja automatycznego śledzenia obiektów (przy zastosowaniu kamer mobilnych).
 • Obsługa protokołów IP oraz RTSP.
 • Obsługa do ośmiu matryc wizyjnych oraz do ośmiu manipulatorów (klawiatura lub joystick).
 • Automatyczna archiwizacja i zarządzanie nagraniami na dowolnych dyskach logicznych, od pojedynczych dysków SATA/PATA poprzez układy RAID, do macierzy dyskowych i zestawów iSCSI.
 • Automatyczne śledzenie obiektów, funkcja zbliżenia oraz PIP oraz PAP (Picture-in-Picture, Picture-and-Text).
 • Funkcja dwukierunkowej transmsji dźwięku, zarówno „na żywo”, jak i zdefiniowanych uprzednio nagrań.
 • Rozbudowany moduł alarmowy.
 • Rozbudowany moduł statystyczny.
 • Funkcja definiowania grup kamer powiązanych, co umożliwia nagrywanie obrazu z wybranych kamer po wywołaniu alarmu przez jedno z urządzeń danej grupy.
 • Funkcje zliczania obiektów, wykrywania twarzy, wykrywania tablic rejestracyjnych i wykrywania intruzów.
 • Wbudowana obsługa odbiorników GPS.

NUUO z serii IP jest ostatnią omawianą w niniejszym artykule aplikacją służącą do rejestrowania sygnałów wideo na potrzeby cyfrowego systemu monitoringu IP. Należy również do grupy rozwiązań zaawansowanych, co przekłada się na cenę oprogramowania, ale również ma odzwierciedlenie w liczbie obsługiwanych przez nie funkcji. Aplikacja NUUO umożliwia jednoczesne nagrywanie sygnału wideo ze źródeł zewnętrznych, podgląd obrazu oraz odtwarzanie nagrań archiwalnych, dodatkowo pozwala na:

 • Sterowanie kamerami monitorującymi z pulpitu operatora.
 • Cyfrowe zbliżenie oraz obróbkę rejestrowanego obrazu na żywo – czyli np. wyostrzanie, nakładanie filtrów, konwersję obrazu kolorowego na czarno-biały itp.
 • Zdefiniowanie reakcji na określone wydarzenia, w skład których wchodzą np. zniknięcie obiektu, pojawienie się nowego, ruch w monitorowanym obszarze, zasłonięcie kamery, uszkodzenie lub brak zasilania itp.
 • Zliczanie obiektów.
 • Identyfikacja obiektów – rozpoznawanie twarzy, identyfikacja tablic rejestracyjnych itp.
 • Dostęp zdalny do narzędzi konfiguracyjnych oraz głównego okna programu, jak również do danych archiwalnych.
 • Tryb pracy niewidocznej dla użytkowników.
 • Tryb wznawiania pracy po awarii.

Oczywiście powyższe opisy to tylko wierzchołek góry lodowej, bowiem każdy z wymienionych programów dysponuje szeregiem funkcji, które zostały świadomie lub nie pominięte. Celem artykułu było umożliwienie zorientowania się w podstawowych różnicach pomiędzy oferowanymi rozwiązaniami klasyfikowanymi w innych kategoriach cenowych i grupach zastosowań, Czytelnik planujący wykorzystanie jednej z powyższych aplikacji do stworzenia cyfrowego systemu monitoringu IP powinien poświęcić nieco czasu na dokładne zapoznanie się z możliwościami oprogramowania, listą obsługiwanego przez nie sprzętu oraz w miarę możliwości instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na wymagane przez siebie parametry.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Systemy CCTV. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *