Jak użytkować domowe systemy alarmowe?

Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył nieco innej dziedziny, niż dotychczasowe, ale z pewnością równie istotnej, a mianowicie zasad poprawnego użytkowania systemu alarmowego. Pozornie zagadnienie to może wydawać się trywialne, jednak praktyka pokazuje, że użytkownicy alarmów nagminnie doprowadzają do sytuacji, w których system generuje fałszywe ostrzeżenia, powodując irytację i obniżając poziom zaufania do całości rozwiązania – co z kolei niesie za sobą niebezpieczeństwo zlekceważenia kolejnego ostrzeżenia, tym razem jednak jak najbardziej prawdziwego. Przedstawimy więc tutaj garść uniwersalnych zasad, którymi należy się kierować eksploatując system alarmowy dla domu lub mieszkania, niezależnie od stopnia jego zaawansowania technologicznego.

Do najczęściej spotykanych czynników zakłócających prawidłowe funkcjonowanie systemu alarmowego możemy zaliczyć:

  • Przeciągi – część czujników, zwłaszcza niektóre czujki ruchu, nawet te pracujące w oparciu o promieniowanie podczerwone, jak również detektory wilgoci i niektóre inne sensory mogą zostać wzbudzone przez nawet niewielki podmuch powietrza. Należy więc zwracać szczególną uwagę na szczelne domknięcie okien oraz drzwi przed opuszczeniem mieszkania lub domu oraz aktywowaniem alarmu.
  • Klimatyzacja i wentylacja – sytuacja jest analogiczna do wspomnianych powyżej przeciągów, automatycznie sterowane urządzenia klimatyzacyjne są częstym źródłem wzbudzania alarmów.
  • Zwierzęta domowe – są przyczyną największej liczby fałszywych alarmów. Z przyczyn oczywistych nie można oczekiwać od zwierzęcia umiejętności dostosowania się do domowego systemu alarmowego, więc należy poddać cały system odpowiednim modyfikacjom. Przede wszystkim należy poważnie rozważyć możliwość zastąpienia klasycznych czujników ruchu pracujących w oparciu o podczerwień umieszczonymi wewnątrz pomieszczeń sensorami kontaktronowymi tworzącymi sieć ochrony obwodowej – czyli monitorującymi wszystkie potencjalne otwory, którymi może nastąpić włamanie, np. drzwi, okna, świetliki, balkony itp.

W przypadku zwierząt, których zachowanie daje się przewidzieć z dużą dokładnością, można pokusić się o zastosowanie wewnątrz pomieszczeń czujników stosujących technologię wiązek podczerwonych, w których alarm wywołuje przerwanie wiązki w jej torze optycznym, przy czym same czujniki wraz z odbiornikami należy umieścić na wysokości, na której domowe zwierzęta nie będą w stanie zakłócić działania urządzeń. Tego typu posunięcie sprawdza się znakomicie w przypadku posiadania psów – praktyka pokazuje, że wiązki umieszczone na wysokości 140 cm nad ziemią spełniają swoją rolę, przy czym obecność psów nie powoduje wywoływania fałszywych alarmów. Niestety należy jasno stwierdzić, że inne zwierzęta swobodnie poruszające się po domu, np. ptaki lub koty nie umożliwią niezakłóconej pracy tego typu urządzeń alarmowych.

  • Zakłócenia zewnętrzne – mogą stanowić poważny problem w przypadku stosowania czujek kontaktronowych oraz wibracyjnych w drzwiach lub oknach. Pod pojęciem zakłóceń z zewnątrz należy rozumieć wszelkiego rodzaju źródła hałasu oraz wibracji – ruch uliczny, prace remontowe w mieszkaniach sąsiednich, głośna muzyka dobiegająca z dworu, położona niedaleko szkoła (dzwonek, boisko), linia kolejowa itp.

W tego typu sytuacji należy niestety zrezygnować z czułych sensorów stykowych i zastosować klasyczne mechaniczne czujniki otwarcia działające na zasadzie wykrywania przerwy w obwodzie elektrycznym z dwutorową analizą sygnału.

  • Wyposażenie mieszkania – elementy utrudniające lub wręcz uniemożliwiające czujnikowi rozpoznanie danego zdarzenia. Do klasycznych tego typu błędów należy zainstalowanie czujnika mikrofonowego reagującego na odgłos zbijanego szkła, a następnie powieszenie na oknie grubych zasłon lub wyposażenie okna w folię antywłamaniową, która podczas próby wybicia szyby zmienia dźwięk tłuczonego szkła w stopniu uniemożliwiającym czujnikowi rozpoznanie odgłosu i wywołanie alarmu.

Powyższe rady z pewnością pozwolą zminimalizować ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów. Z drugiej jednak strony nie należy minimalizować znaczenia tego typu zdarzeń, bowiem nie jest wykluczone, że fałszywe alarmy mogą być celowo wywoływane przez potencjalnych przestępców celem obniżenia czujności domowników, jak również przetestowania funkcjonalności systemu alarmowego w obserwowanym budynku lub mieszkaniu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne, Systemy alarmowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *