Identyfikacja samochodowych tablic rejestracyjnych

identyfikacja-tablic-rejestracyjnychNa polskim rynku istnieje szereg systemów automatycznej identyfikacji tablic rejestracyjnych (LPR firmy Geovision, ARTR firmy Telsat i inne). Każdy z producentów w broszurach reklamowych chwali się skutecznością swojego rozwiązania dochodzącą do 99% trafnych odczytów. Nie wnikając zbytnio w prawdziwość tych stwierdzeń należy jednak stwierdzić, że aby wdrożyć naprawdę skuteczny system identyfikacji samochodowych tablic rejestracyjnych, należy być świadomym czynników odgrywających znaczącą rolę w procesie poprawnego odczytu tablic rejestrowanych pojazdów.

Proces identyfikacji można podzielić na dwa etapy składowe. Pierwszym z nich jest zarejestrowanie obrazu samochodu, którego tablicę należy odczytać. Drugim etapem jest obróbka uzyskanego obrazu oraz poprawne wyodrębnienie z niego numeru rejestracyjnego samochodu. Efekty działania etapu drugiego zależą w głównej mierze od skuteczności algorytmów rozpoznawania obrazu zastosowane w oprogramowaniu analizującym i tutaj użytkownik systemu, bądź jego instalator nie ma wielkiego pola manewru. Jednak oprogramowanie analizuje obraz dostarczony przez kamerę lub aparat fotograficzny i tutaj pojawia się kluczowy problem – jeśli bowiem zarejestrowany obraz będzie niskiej jakości, nieostry, źle wykadrowany bądź w jakikolwiek inny sposób zakłócony, to skuteczność całego systemu będzie praktycznie zerowa.

Pora więc zająć się pierwszym z etapów identyfikacji numeru rejestracyjnego, czyli rejestrowaniem obrazu zawierającego samą tablicę z numerem. Aby rozpoznanie miało szansę powodzenia, kamera musi być tak ustawiona, aby spełniać poniższe warunki:

  • Rozmiar tablicy na zdjęciu nie może być mniejszy niż około 120-130 pikseli w przypadku obrazu w rozdzielczości PAL, czyli 720×576 pikseli, co stanowi około 20% obrazu. Mniejszy rozmiar tablicy drastycznie obniża szansę poprawnego odczytu.
  • Dolna krawędź tablicy powinna być równoległa do dolnej krawędzi samego zdjęcia. Z tego wynika prosty wniosek, że sprzęt do identyfikowania numerów rejestracyjnych nie może jednocześnie spełniać funkcji urządzenia monitorującego otoczenie. Niektóre z bardziej zaawansowanych systemów identyfikacji umożliwiają operatorowi zdefiniowanie umiejscowienia tablicy na zdjęciu (tzw. „uczenie programu” -jest to szczególnie korzystne w sytuacji, gdy nie ma możliwości umiejscowienia kamery tak, aby spełnić dwa powyższe warunki), jednak nawet mimo tego skuteczność takich odczytów będzie wyraźnie niższa.
  • Przygotowanie stanowiska kamery w sposób minimalizujący wpływ czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła).
  • Dokładne przetestowanie funkcjonowania czujnika ruchu i związanego z nim momentu aktywowania kamery. Częstym błędem instalatorskim jest ustawienie kamery, które nie odpowiada czasowi reakcji czujnika ruchu i w efekcie wykonanie zdjęcia zbyt późno lub zbyt wcześnie – czego efektem będzie brak tablicy na zdjęciu bądź zbyt mały jej rozmiar uniemożliwiający odczytanie numeru rejestracyjnego.
  • Umiejscowienie kamery tak, aby odczytywana tablica była ustawiona pod kątem jak najbardziej zbliżonym do 90 stopni względem obiektywu. Poważne odchylenie od tego kąta pociągnie za sobą znaczny wzrost błędów odczytu znaków o podobnym kształcie, np. 5 – S,
    G – 6, Z – 2, 0 – O itp.
  • Dobranie rodzaju kamery do pory dnia, w której dokonywane będą odczyty. Przy zastosowaniu kamer pracujących zarówno w dzień, jak i w nocy należy upewnić się, że urządzenie posiada funkcję kompensacji światła tylnego (BLC), co umożliwi zarejestrowanie obrazu, na którym będzie widoczna tablica mimo świecących reflektorów.
  • Ostatnim z podstawowych elementów wpływających na skuteczność odczytów jest dobór parametrów sprzętu do prędkości poruszających się pojazdów. Np. dla samochodów poruszających się z prędkościami autostradowymi należy zastosować czas otwarcia migawki równy 1/200s lub mniej, w przeciwnym razie uzyskany obraz będzie rozmyty, a numer rejestracyjny niemożliwy do zidentyfikowania.

Przy zastosowaniu się do powyższych zaleceń można przyjąć, że uruchomiony system identyfikacji numerów rejestracyjnych będzie charakteryzował się wysoką skutecznością działania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *