Co to są inteligentne systemy monitoringu?

Pod pojęciem inteligentnych systemów monitoringu kryją się rozwiązania, które oprócz klasycznego rejestrowania obrazu i zapisywania go na dysku twardym komputera oferują dodatkowo funkcje analizy obrazu i reagowania na określone zdarzenia. Przykładem takiego inteligentnego systemu monitoringu może być NUUO NRV firmy Nuuo.

Biblioteka zdarzeń wywołujących określoną reakcję oferowana przez wymieniony system zawiera między innymi następujące moduły:

  • Detekcja ruchu – funkcja umożliwiająca uruchomienie nagrywania sygnału z kamery w momencie wykrycia zmian w obrazie statycznym rejestrowanym przez kamerę. Dodatkowo dostępna jest możliwość zdefiniowania od jednego do dziesięciu pól na obrazie, dla których funkcja detekcji ruchu ma być aktywna, a jednocześnie pomijać ruch wykryty na pozostałym obszarze obrazu.
  • Stan połączenia z kamerą – alarm uaktywniany w momencie utraty obrazu z kamery, bądź jej fizycznej niedostępności (zniszczenia, odłączenia itp.)
  • Stan obiektów na obrazie – alarm uaktywniany w momencie pojawienia się dodatkowego obiektu w określonym fragmencie obrazu, definiowanym przez użytkownika, bądź też zniknięcie danego obiektu z obrazu. Ma to zastosowanie między innymi w razie kradzieży samochodu, bądź też zajęcia służbowego miejsca parkingowego przez pojazd nieuprawniony.
  • Utrata ostrości – alarm spowodowany rozpoznaniem braku ostrości obrazu uzyskiwanego przez kamerę. Powodem może być zmiana warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła), bądź też celowe działanie osób trzecich, np. zanieczyszczenie obiektywu jakąś substancją.
  • Zliczanie obiektów – funkcja umożliwiająca prowadzenie statystyki obiektów poruszających się na obrazie, również przy zdefiniowaniu ustalonej ścieżki. Opcja przydatna np. w zakładach pracy, przy porównywaniu osób wchodzących do zakładu z opuszczającymi go.
  • Procedura alarmowa – funkcja umożliwiająca wykonanie określonych czynności po wystąpieniu alarmu, np. poinformowanie operatora drogą e-mailową, bądź SMS-em, zgłoszenie telefoniczne służbom ochrony, przygotowanie raportu zawierającego datę i czas wystąpienia alarmu, jak również zapis wideo wydarzeń bezpośrednio poprzedzających moment alarmu, wywołanie procedur awaryjnych typu zamykanie drzwi, odcinanie zasilania itp.

Oczywiście kluczowym aspektem jest wybór i aktywacja odpowiednich funkcji mających zastosowanie w danych warunkach. Istnieje bowiem uzasadnione niebezpieczeństwo, że nadmierna liczba alarmów i powiadomień może uśpić czujność operatora, który nie zareaguje we właściwy sposób w sytuacji realnego zagrożenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *