Co to jest centralna alarmowa?

Centrala jest kluczowym elementem każdego systemu zabezpieczającego, pełni rolę serca oraz mózgu. Najczęściej jej konstrukcja przypomina specjalizowany komputer wyposażony w mikroprocesor, pamięć oraz specjalistyczne oprogramowanie, jak również układy wejścia-wyjścia. Wszystkie kluczowe elementy systemu połączone są z centralą, której rolą jest analizowanie otrzymywanych sygnałów oraz podejmowanie „decyzji” w oparciu o uzyskane informacje oraz procedury zapisane w oprogramowaniu. Może ona zarówno wykonywać proste operacje, jak uruchomienie zwykłego alarmu dźwiękowego lub też sterować całym zestawem urządzeń, np. w przypadku systemu przeciwpożarowego: czujniki wykrywają obecność ognia i przekazują tę informację do centrali, ona z kolei wykonuje odpowiednie procedury polegające na zamknięciu drzwi pomieszczeń ogarniętych pożarem, uruchomienie systemu wentylacyjnego i oddymiającego w pozostałej części budynku, uruchomienie systemu gaśniczego oraz na koniec powiadomienie najbliższej jednostki straży pożarnej poprzez moduł GSM.

Przykładową profesjonalną centralą alarmową jest Satel Integra 128:

centrala satel integra 128

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *