Alarm a ubezpieczenia

Oprócz powszechnie znanych korzyści wynikających z zastosowania systemu alarmowego w domu lub mieszkaniu posiadacze alarmów mogą wykorzystać jeszcze jedną zaletę takich rozwiązań, która jest jednak zadziwiająco często pomijana lub niedoceniana. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tego zagadnienia, czyli korzyści od strony ubezpieczeniowej, bowiem Bardzo często to właśnie ubezpieczenie wraz z należytymi zabezpieczeniami stanowią nierozłączną parę, dzięki której można uniknąć lub załagodzić skutki włamania.

Inwestycja w bezpieczeństwo poprzez zainstalowanie alarmu domowego niesie za sobą cały szereg korzyści. Najważniejszą z nich jest świadomość, że nasz dom lub mieszkanie jest pod ciągłym, czujnym dozorem. Z podobnego założenia wychodzi większość towarzystw ubezpieczeniowych oferujących spore upusty lub korzystne stawki za ubezpieczenie mieszkań lub domów dysponujących zainstalowanym systemem alarmowym. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż posiadany system aby zostać zaakceptowanym przez ubezpieczyciela musi w przeważającej większości przypadków spełniać ściśle określone kryteria funkcjonalności, system niespełniający takich warunków zazwyczaj jest traktowany na równi z brakiem systemu.

Czym więc powinien charakteryzować się system alarmowy z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego? Na to pytanie nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bowiem każda z firm stawia systemom zabezpieczeń inne, indywidualne wymogi, ściśle określone w warunkach zawieranego ubezpieczenia.  Podejmując próbę szerokiego uogólnienia można stwierdzić, że aby dany system mógł zostać zaakceptowany przez firmę ubezpieczeniową, musi legitymować się zgodnością z obowiązującymi standardami jakości, potwierdzoną przez odpowiednie certyfikaty. W Polsce obowiązują certyfikaty klasy systemu alarmowego SA1 (najniższa) do SA4 (najwyższa), zdefiniowane w normach PN-93 E-08390/11. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, zwłaszcza mające siedzibę w krajach Europy Zachodniej stosują na własne potrzeby określanie klasy systemów na podstawie europejskiego certyfikatu normy EN 50131. Dla typowego domu lub mieszkania honorowane z reguły jest posiadanie jednego z wyżej wymienionych certyfikatów jakości. Rzecz jasna im wyższa klasa zabezpieczenia oferowanego przez system, tym ubezpieczyciel jest skłonny zaoferować większe ulgi.

Oprócz stosownych certyfikatów drugim kluczowym elementem stanowiącym argument w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeniowym jest fachowa instalacja systemu. W tym celu należy zlecić montaż i uruchomienie systemu firmie instalatorskiej, która może wylegitymować się przyznaną licencją monterską przez Komisariat Policji. Istnieją dwie klasy takiej licencji pracownika zabezpieczeń technicznych – klasa I uprawnia do instalacji, uruchomienia i serwisowania systemu zabezpieczeń, natomiast klasa II do przygotowywania projektów  instalacji. Oczywiście należy korzystać z usług firm, które posiadają uprawnienia obu klas, tylko wtedy sposób instalacji systemu alarmowego będzie zgodny z warunkami umowy z ubezpieczycielem.

Większość firm ubezpieczeniowych nakłada jeszcze na ubezpieczonego trzeci warunek, którego spełnienie jest niezbędne, aby umowa ubezpieczeniowa uwzględniała zainstalowany system alarmowy. Warunek ten wiąże się bezpośrednio z tym, że współczesne rozwiązania stosowane w systemach zabezpieczeń są wysoce skomplikowane i wymagają profesjonalnej obsługi technicznych. Oznacza to, że oprócz certyfikowanego systemu alarmowego zainstalowanego i uruchomionego przez licencjonowanego wykonawcę, należy uwzględnić jeszcze późniejszą obsługę eksploatacyjną. Każde z towarzystw ubezpieczeniowych stawia odrębne wymagania dla spełnienia powyższego warunku, jednak ogólnie rzecz biorąc należy przyjąć za pewnik konieczność podpisania umowy serwisowej na okres o długości minimum równej planowanej długości ubezpieczenia mieszkania lub domu z firmą dysponującą profesjonalną licencją serwisową dla danego systemu alarmowego, jednocześnie uznawaną przez firmę ubezpieczeniową.

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł choć w niewielkim stopniu przybliżył czytelnikom zagadnienie związku systemu alarmowego z ubezpieczeniem i zachęcił do zwrócenia się w tym kierunku, celem zapewnienia sobie komfortowej i bezpiecznej przyszłości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Systemy alarmowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *